Akademicki Kurs Typografii jest umiejscowiony na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie.

Kurs rozpoczyna się w październiku i trwa rok (akademicki). Zasadniczo skupia się na dwóch aspektach: na składaniu tekstów i na projektowaniu krojów/fontów. Ale oczywiście w trakcie kursu poruszane jest szerokie spektrum zagadnień związanych z typografią.

 

Filozofię Akademickiego Kursu Typografii doskonale opisał Adam Twardoch, członek kadry AKT-u:

Znakomity polski pianista jazzowy Leszek Możdżer powiedział kiedyś: »Jeszcze mnie ciągnie, żeby zagrać jak najwięcej dźwięków, choć doceniam ciszę. W muzyce cisza jest ważna. Głównym grzechem muzyków jazzowych jest ignorowanie ciszy, lęk przed nią. Cisza powoduje napięcie w muzyce«. To właśnie motto przyświeca twórcom koncepcji i wykładowcom AKT. Jednym z zadań, jakie przed sobą stawiamy, jest przekazanie uczestnikom kursu dobrych zasad klasycznej typografii, tak, aby nauczyli się nimi świadomie operować. Uważamy, że spokojne stawianie liter i rozważne operowanie pustą przestrzenią to umiejętność, którą należy nabyć zanim przystąpimy do eksperymentów. Aby być świetnym kierowcą rajdowym, należy najpierw mistrzowsko opanować zasady prowadzenia samochodu. Aby swobodnie i świadomie eksperymentować w typografii i projektowaniu, warto poznać klasyczne zasady czytelności, doboru krojów, podziału powierzchni, doboru świateł międzywierszowych i międzyliterowych. Choćby po to, żeby móc te zasady łamać pięknie, unikając chaosu i niezamierzonej przypadkowości.